این دختران ایرانی مدرسه ندارند! +تصاویر

مجله مراحم: فعالان اردوی جهادی با حضور در روستاهای سقز دختران مستعدی را یافتند که به دلیل عدم وجود مدرسه ناچارند بعد از اتمام مقطع ابتدایی، تحصیل را رها کرده و مشغول به کار شوند.

 

  • 1796331

دنیا بهرامی ۱۲ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۲۰

مبینا عبدی ۱۳ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

اسرا کریمپوریان ۱۲ ساله اهل روستای سماغلو ششم ابتدایی معدل ۲۰

حانا زارعی ۱۴ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۸/۵

نیان وکیلی ۱۳ ساله اهل روستای عربلنگ ششم ابتدایی معدل ۲۰

سوزان رستمی ۱۳ ساله اهل روستای عربلنگ ششم ابتدایی معدل ۲۰

ارژین عزیز پوری ۱۳ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

فرزانه نصیریان ۱۲ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۹/۵

منیره غنچه ای ۱۶ ساله اهل روستای آخکند ششم ابتدایی معدل ۱۶

شیدا خرمانی ۱۳ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

زمانه ملکیار ۱۷ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۷

صبا رستمی ۱۴ ساله اهل روستای عربلنگ ششم ابتدایی معدل ۲۰

هاوژین عزیزی پور ۱۸ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۱۹

حانا حسنپور ۱۳ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

مائده سلیمی ۱۳ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۲۰

نازیلا کرمی ۱۱ساله اهل روستای عربلنگ  پنجم ابتدایی معدل ۲۰

اوین عزیزی ۱۱ ساله اهل روستای بهرام پنجم ابتدایی معدل ۱۸

خاطره طلعتی ۲۲ ساله اهل روستای سماغلو ششم ابتدایی معدل ۱۹

فریبا عزیزی ۱۳ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

نگار جولانی ۱۲ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۲۰

لیلا نصیریان ۱۵ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۹

شیوا کریمی ۱۴ ساله اهل روستای سماغلو ششم ابتدایی معدل ۲۰

پریا معرفتی ۱۴ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۴

روژین عزیز پوری ۱۷ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۱۷

فاطمه عبیدزاده ۱۲ ساله اهل روستای خرمتا ششم ابتدایی معدل ۲۰

زریان احمدی ۱۲ ساله اهل روستای بهرام ششم ابتدایی معدل ۱۹

سیما غنچه ای ۱۵ ساله اهل روستای سرتکلتو ششم ابتدایی معدل ۱۶/۵

بهاره نجاری ۱۸ ساله اهل روستای سماغلو ششم ابتدایی معدل ۱۸

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: