عکس های نخست وزیر زن تایلند + ماجرای برکناری و محاکمه

عکس های نخست وزیر زن تایلند ینگلاک شیناواترا Yingluck Shinawatra و عکس های
ینگلاک شیناواترا نخست وزیر برکنار شده تایلند و ماجرای برکنار شدن خانم نخست وزیر تایلند را در ادامه ببینید.

“ینگلاک شیناواترا” نخست وزیر بر کنار شده تایلند به دوبی فرار کرده است . وی قبل از
محاکمه از کشور گریخته و در جلسه محاکمه خود حاضر نشده است .
“ینگلاک شیناواترا” ، نخست وزیر پنجاه ساله برکنار شده تایلند به جرم سوء استفاده از مقام خود محکوم شد .

عکس های نخست وزیر زن تایلند

“ینگلاک شیناواترا” به جرم کوتاهی در زمان خدمت و نخست وزیریش و زدن ضرر و زیان به اقتصاد کشور
مجرم شناخته شده و از مقام خود برکنار شد .

ماجرای برکنار شدن خانم نخست وزیر تایلند

وی همینطور در قبال تعیین یارانه برنج و وارد کردن ۱۸ میلیارد دلار زیان به دولت از کار خود عزل
و باید موعد مقرر در دادگاه محاکمه خود حاضر میشد.

وی به دلیل ضرر زدن به دولت از کار بر کنار شد و قرار بود در دادگاه محاکمه شود که قبل از جلسه دادگاه از کشور فرار کرده و به دوبی رفته است .
“ینگلاک شیناواترا” و خانواده اش به مدت ۱۵ سال در دولت تایلند حکمرانی داشتند و اولین نخست وزیر زن در تایلند بود.

قبل از وی برادرش تاکسین شیناواترا نخست وزیر تایلند بود که وی نیز به علت فساد مالی
بر اثر کودتا برکنار شد و به حبس ابد محکوم شد ،اما وی نیز مانند خواهرش از کشور فرار کرد و محاکمه نشد.

ینگلاک به مدت ۳ سال در مقام نخست وزیری تایلند خدمت کرد و در سال ۲۰۱۴ مجرم شناخته شده از کار برکنار شد.

نخست وزیر برکنار شده تایلند

نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترانخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا

عکس های ینگلاک شیناواترا

نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا

نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا

عکس های نخست وزیر زن تایلند

نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا

عکس های نخست وزیر زن تایلند

نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا نخست وزیر زن تایلند,ینگلاک شیناواترا

عکس های نخست وزیر زن تایلند + ماجرای برکناری و محاکمه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: